ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္းသားအျဖစ္လာေရာက္ၿပီး ထြက္ေျပးကာ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၅ဦးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တုိက်ိဳရဲဌါနခ်ဳပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၆ သတင္း။
သတင္းအျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Nikkei သတင္းစာမွ သတင္းကိုဘာသာျပန္ ေဖၚျပသည္။
**********************
သင္တန္းသား (training)ျဖင့္လာေရာက္၍ ထြက္ေျပးၿပီး တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားကိုဖမ္းဆီး

ဒုကၡသည္(refugee)ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ဥပေဒအရ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရရွိေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုက်ိဳရဲဌါနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီဝန္ထမ္း Yon Nay Phyu (ヨン・ニェ・プュー) တရားခံ (၂၃ႏွစ္)= တိုက်ိဳၿမိဳ႕ဘြန္ခေရာခု ဆန္းဂုတ္ခု ၃(東京都文京区千石3) ေန အမ်ိဳးသား/သမီး ၅ေယာက္အား လဝကဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သံသရရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အဆိုပါဌါန၏အဆိုအရ Yonတရားခံႏွင့္အတူ ၄ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား သင္တန္းသားအျဖစ္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း။ အိရွီခါဝါ ခရိုင္ (Ishikawa-ken) ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္အားခနည္းျခင္းကို မေက်နပ္၍ မႏွစ္က (၂၀၁၅) စက္တင္ဘာလတြင္ တိုက်ိဳသို႔လာေရာက္၍ လဝကတြင္ ဒုကၡသည္ (refugee) အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း။

တရားခံမ်ားသည္ မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာမွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီအထိ လဝကမွခြင့္ျပဳထားေသာ [tokutei katsudou] ျဖင့္ စအိတမ ခရိုင္ (Saitama-ken) ရွိ စားေသာကုန္ထုပ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း သံသရရွိခဲ့။
Yonတရားခံတို႔ကို စားေသာက္ကုန္ထုပ္စက္ရံုႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆိုင္တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အလုပ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားကိုလည္း ၄င္းရဲဌါနမွ အထက္ပါဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သံသရရွိသည္ဟု ယူဆၿပီး အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။
**************************
tokutei katsudou(特定活動) အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အပါအဝင္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ လုပ္ခြင့္မရွိေသာ ေနထိုင္ခြင့္

မူရင္းဂ်ပန္သတင္းကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ႏိုင္သည္။
www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H4J_Q6A210C1CC0000/

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る