အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ
ブログ
  • HOME »
  • ブログ »
  • အမ္အမ္ဗစ္

အမ္အမ္ဗစ္

2016 April ေက်ာင္းတက္ၾကမည့္သူမ်ား

MM Biz ကုမၸဏီမွ April 2016 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ရ …

201604coe

ဒုကၡသည္(refugee)ေလွ်ာက္ထားစဥ္ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္သူမ်ား အဖမ္းခံရ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္းသားအျဖစ္လာေရာက္ၿပီး ထြက္ေျပးကာ …

翻訳120

ဗီယက္နမ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတာဝန္ …

Mainichi သတင္းစာတုိက္မွ ေဖၚျပထားေသာ ဓါတ္ပံု

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ တပတ္၂၈နာရီ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အပါအဝင္ ဖ …

Jp income28hr

စူးစမ္းေစခ်င္သည္ အပိုင္း၂ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ား ဗဟုသုတ *********** …

会社員1

စူးစမ္းေစခ်င္သည္ အပိုင္း (၁) ဘဏ္

စူးစမ္းေစခ်င္သည္ ******************* ဂ်ပန္မွာ ေက်ာင္းသြ …

通訳310

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြထြက္ေင …

Jp income

တကၠသိုလ္တက္မည့္သူမ်ား၏ စကားသံမ်ား 留学生の体験話(進学)

မဂၤလာပါ။ အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ …

မဇူလိုင္လင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားမိတ္ဆက္ 留学生の経験話

2015年10月より日本で留学された学生さんの私生活、体験と将来目標の話を聞かせてもらいました。 မဂၤလာပ …

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅ မွစ၍ MICေက်ာင္း၏ ဂ်ပန္စာဌါနတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေမာင္ဇင္မင္းေအာင္ (ညာဘက္မွ ၃ေယာက္ေျမာက္)

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အဆင္သင့္ 願書の記入

မဂၤလာပါ အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတြ …

12045371_912946695421791_5861304876914149904_o
1 2 »

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

カテゴリー

PAGETOP