အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ
ブログ
  • HOME »
  • ブログ »
  • အမ္အမ္ဗစ္

အမ္အမ္ဗစ္

2016 April တန္းတက္မည့္ သူမ်ား interviewスカイプ面接

2016 ဧၿပီတန္းအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို skype ႏွင့္ int …

12049296_903651296351331_8737222229479714926_n

Oct 2015 တြင္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံသို႔ ေက်ာင္းသြားတက္မည့္သူမ်ား在留資格証明書が交付された学生たち

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတန္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္ အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီမ …

梅の花
« 1 2

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

カテゴリー

လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

PAGETOP