အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အကိုင္

  • HOME »
  • အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အကိုင္

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္ အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းတို႔က တာဝန္ယူ၍ ရွာေဖြေပးပါသည္။
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

  1. Super Market
  2. ၂၄နာရီ စတိုးဆိုင္
  3. စက္ရံု
  4. အလုပ္ရံု
  5. ဂိုေထာင္ (ပစၥည္းေရြ႕/သယ္)
  6. စားေသာက္ဆိုင္

စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ night club, Bar, Sexual entertainment ေတြကလြဲရင္ က်န္တဲ့အလုပ္အကုန္လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ မိမိရဲ့ ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းေပၚမွာဘဲ မူတည္ပါတယ္။

လုပ္အားခမ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ အနိပ္ဆံုးလစာမွာ တစ္နာရီကို ယန္း ၈၅၀ ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးလစာမွာ တစ္နာရီကို ယန္း ၁၂၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ တစ္ပတ္ကို ၂၈ နာရီ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။
တစ္ပတ္ကို ၂၈နာရီခန္႔ အလုပ္လုပ္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ တလလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၂သိန္းခန္႔ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
၄င္းေငြသည္ ေနာက္ႏွစ္ေက်ာင္းလခႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္လံုေလာက္ရံုသာ ရွိပါသည္။
ျမန္္မာျပည္မွ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေငြပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည္ကို ႀကိဳတင္အသိေပးပါသည္။

Jp income28hr

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

PAGETOP