အမ္အမ္ဗစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

အမ္အမ္ဗစ္သို႔ လမ္းညြန္ေျမပံု

  • HOME »
  • အမ္အမ္ဗစ္သို႔ လမ္းညြန္ေျမပံု

MM Biz Co.,Ltd.

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
တိုက္ 20, B-5 (၅လႊာ ဘယ္ဘက္ျခမ္း), လွည္းတန္း ၆ လမ္း
ကမာရြတ္၊ ရန္ကုန္။
Tel 093-337-7570, 099-6110-4477
ရံုးခ်ိန္ 9:00 – 5:00
(Close: SAT, SUN & Public holiday)
အနီးဆံုးကားမွတ္တိုင္ – လွည္းတန္းမွတ္တိုင္
Hledan map

MM Biz Co.,Ltd.

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
တိုက္ 20, B-5 (၅လႊာ ဘယ္ဘက္ျခမ္း), လွည္းတန္း ၆ လမ္း
ကမာရြတ္၊ ရန္ကုန္။
Tel 093-337-7570, 099-6110-4477
ရံုးခ်ိန္ 9:00 – 5:00
(Close: SAT, SUN & Public holiday)
အနီးဆံုးကားမွတ္တိုင္ – လွည္းတန္းမွတ္တိုင္

Bookmark this on Yahoo Bookmark
LINEで送る

စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ TEL 09961104477 9:00-5:00
ပိတ္ရက္ ⇒ SAT,SUN & Public Holiday

အမ္အမ္ဗစ္၏ ရံုးပိ္တ္ရက္မ်ား

အမ္အမ္ဗစ္ ကုမၸဏီ FB Like Page

PAGETOP